Intervisiebegeleiding

Intervisie is een manier om te leren van en met andere professionals. De praktijk staat daarbij centraal. Je krijgt als deelnemer aan een groep (meestal 6-8 deelnemers) de gelegenheid om een vraagstuk in te brengen; de anderen luisteren, stellen vragen en geven tips, adviezen en feedback. De kracht daarvan is dat het verschillende perspectieven benut. Daarnaast is het een actieve, praktijkgerichte manier van leren, waarin je voortdurend oefent met reflectie en elkaar coachen. 

We hebben veel ervaring in het begeleiden van intervisie voor uiteenlopende doelgroepen, zoals organisatieadviseurs, nieuwe leidinggevenden en interne coaches. Daarin bepalen we gezamenlijk met jullie wat de aard van de begeleiding moet zijn: begeleiden naar zelfstandige intervisie of juist op inhoud en methodiek extra toegevoegde waarde bieden als begeleider. Een variant is ook mogelijk. 

We willen graag meer experimenteren met intervisie over de werking van de organisatie met deelnemers uit verschillende functies en hiërarchische lagen. Hiermee hebben we een aantal goede, interessante ervaringen opgedaan.

Interesse? Neem contact op voor meer informatie.