Teams

Je wilt als team een positieve maatschappelijke impact maken en hebt begeleiding nodig bij het scherp krijgen van jullie ambitie, veilig bespreken van groepsdynamiek en het vormgeven van rollen.

Teams met toekomstvragen

Je bent lid van een team, initiatiefnemer, team- of projectleider of directeur en met je team zoek je ernaar jullie rol en bijdrage in het grotere maatschappelijke geheel te versterken. Je wil een begeleider die jou en je team helpt om daar heldere beelden over te maken, te werken aan gedragen ambities en volgende stappen te zetten.

Wat onze aanpak kenmerkt:

Gedegen voortraject

  • Gedegen voortraject
  • Speelse en onderzoekende samenwerking
  • Scherp oog voor de context
  • Rustige aanwezigheid
  • Jarenlange ervaring met teams

Wij helpen je graag verder in jouw vraagstuk. Neem contact op.


Voorbeelden van toekomstvragen van teams
  • Ik wil met mijn buurtteam werken aan een gedragen ambitie en plan voor de volgende fase in de verdere verduurzaming van de buurt;
  • Als greenteam in een grote organisatie willen we op een positieve, actieve manier het onderwerp duurzaamheid in onze afdeling bespreekbaar maken met oog voor onderlinge verschillen;
  • We zitten in patronen die ons hinderen in onze ontwikkeling. Wat gebeurt er precies en hoe kunnen we dit samen doorbreken?
  • We zijn een veranderteam met een maatschappelijke opdracht. We hebben de inhoudelijke lijnen goed uitgezet, maar we merken dat we onvoldoende aandacht hebben gegeven aan waar ieders bevlogenheid en de veranderpijn zit. We zoeken begeleiding om hierover goed in gesprek te komen.
  • We staan als projectteam voor een verandering die veel impact gaat hebben op hoe we gaan werken voor onze klanten, burgers of partners. We zoeken manieren om onze omgeving mee te nemen via verbeeldingskracht en verhalen.


Aanbod

Trainingen en workshops

Inspiratie voor teams die een impuls willen geven aan hun samenspel en toekomstgerichtheid.

Leer meer

Teambegeleiding

Het samenspel in het team bespreekbaar en hanteerbaar maken.

Leer meer

Met ons samenwerken?

Aansprekende resultaten bereiken zien we als een kwestie van goed samenspel tussen opdrachtgever, begeleide(n) en begeleider(s). In onderlinge afstemming komen we – vaak stap voor stap - tot een aanpak die precies past bij jouw vraag. We gaan het gesprek graag met je aan. Bel of mail om een afspraak te maken.

Contact