Mieke Voogd

Mijn hart ligt bij het creëren van begeleidingstrajecten die precies passen bij de persoon, het team of de organisatie die ik begeleid. Inmiddels heb ik daar zoveel ervaring mee opgedaan dat ik graag andere begeleiders coach bij hun opdrachten en zelfzorg. Begeleiden zie ik als samenwerken. Mensen die met me werken waarderen mijn rust, ervaring en creativiteit. 

Direct of indirect ligt aan coaching vaak de vraag 'Wat wil ik?' of 'Wat willen wij?' ten grondslag. De mooiste reflectie op die vraag komt wat mij betreft van Prof. Cees Zwart (1934): Het antwoord op de vraag 'wat wil ik' ligt niet in mijzelf, maar in de wereld die mij vragen stelt en die ik moet zien te beantwoorden.

Ik ben arbeids- en organisatiepsycholoog en supervisor en heb een kleine 20 jaar ervaring als in - en extern organisatieadviseur in een scala van organisaties. Sinds 2006 werk ik als zelfstandig ondernemer. Geregeld volg ik opleidingen, bijvoorbeeld systemisch werken, transactionele analyse, deep democracy, provocatief coachen, oplossingsgericht werken, inzet van spelvormen, focussen/intuïtief werken.

Heel graag werk ik met Voice Dialogue, waarin het gaat over werken met verschillende stemmen of 'ikken' binnen een persoon. Hoe ga je om met een innerlijke criticaster, welke kwetsbaarheid wordt beschermd door dominante delen van je persoonlijkheid? En hoe interacteren jouw 'ikken' met jouw omgeving?

In 2023 heb ik me verbonden aan de stichting Klimaatgesprekken als klimaatcoach. In die rol begeleid ik gesprekken over bewust duurzame keuzes tussen buurtgenoten of mensen in organisatie met humor, hoop en handelingsperspectief. Doel is voetafdruk verkleinen en handafdruk (sociale impact) vergroten.

Sinds 2015 ben ik verbonden aan de opleiding Begeleidingskunde; supervisie en coaching aan de Hanzehogeschool. Ik ben geregistreerd coach , (leer)supervisor en docent supervisiekunde bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching.

Het is veel creatiever te werken met het begrip oplettendheid dan met het begrip wil. Te vaak proberen mensen hun leven te veranderen door de wil als een soort hamer te gebruiken om hun leven in de juiste vorm te slaan. [...] Een vernieuwing kan voortkomen uit aandacht voor uw zintuigen. Uw zintuigen zijn de gidsen die u diep in de innerlijke wereld van uw hart voeren. Door goed te letten op de wijsheid van uw zintuigen zult u nooit een balling in uw eigen leven worden, een buitenstaander die verdwaald is op een plaats buiten uzelf die uw wil en verstand hebben geconstrueerd.
John O'Donohue, Anam Cara