Online workshops vragen stellen, diverse inspirerende modules Lees meer

Mieke Voogd

Mieke Voogd

Mijn hart ligt bij het creëren van ontwikkeltrajecten die precies passen bij de persoon, het team of de organisatie die ik begeleid. Inmiddels heb ik daar zoveel ervaring mee opgedaan dat ik graag andere begeleiders coach bij hun opdrachten en zelfzorg. Begeleiden zie ik als samenwerken. Klanten waarderen mijn rust, ervaring en creativiteit. 

'De kunst van het ongelukkig zijn' van Dirk de Wachter vind ik een inspirerend en belangrijk boek voor ons allemaal. 

Ik ben arbeids- en organisatiepsycholoog en supervisor en heb een kleine 20 jaar ervaring als in - en extern organisatieadviseur in non profit en profit organisaties. Sinds 2006 werk ik als zelfstandig ondernemer. Geregeld volg ik opleidingen, bijvoorbeeld systemisch werken, transactionele analyse, voice dialogue, provocatief coachen, oplossingsgericht werken, inzet van spelvormen en focussen/intuïtief werken.

In het afgelopen jaar heb ik drie levels van Deep Democracy training gevolgd, een gedachtegoed en werkwijze om de wijsheid van de minderheid te benutten in besluitvormingsprocessen. Ik pas Deep Democracy toe om veiligheid in teams te vergroten en de kwaliteit van samenwerking te verbeteren.

Sinds 2016 werk ik een dag in de week als programmaleider van de opleiding Begeleidingskunde; supervisie en coaching aan de Hanzehogeschool. Ik ben geregistreerd coach en (leer)supervisor bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching en geaccrediteerd coaching supervisor bij de Association of Coaching Supervision.

Het is veel creatiever te werken met het begrip oplettendheid dan met het begrip wil. Te vaak proberen mensen hun leven te veranderen door de wil als een soort hamer te gebruiken om hun leven in de juiste vorm te slaan. [...] Een vernieuwing kan voortkomen uit aandacht voor uw zintuigen. Uw zintuigen zijn de gidsen die u diep in de innerlijke wereld van uw hart voeren. Door goed te letten op de wijsheid van uw zintuigen zult u nooit een balling in uw eigen leven worden, een buitenstaander die verdwaald is op een plaats buiten uzelf die uw wil en verstand hebben geconstrueerd.
John O'Donohue, Anam Cara


Mieke Voogd
Mieke Voogd
Mieke Voogd