Online workshops vragen stellen, diverse inspirerende modules Lees meer

Martien Haasjes

Als 41-jarige ‘stagiair’ ga ik bij Mieke en Joris in de leer om mijn competenties als begeleidingskunstenaar verder te vergroten. Ik heb een hart voor samenwerking tussen mensen en groepen mensen. Ik vind het belangrijk dat alles wat gezegd moet worden, ook daadwerkelijk gezegd wordt. Alleen op die manier kom je tot gedragen besluitvorming en een veilige en open samenwerking in een team of groep. In mijn onafhankelijke rol dien ik jouw gesprek, ik ben dan misschien ook meer een gespreksdienaar dan een gespreksleider. Heb je een lastige situatie te bespreken? Loopt samenwerking stroef en wil je eens sparren hoe dat komt? Ik denk graag met je mee. 

Ik heb een achtergrond als socioloog en ben geïnteresseerd in samenwerking tussen mensen en organisaties in een steeds complexer wordende maatschappij. Een maatschappij waarin veel stille conflicten niet goed worden besproken, waardoor polarisatie op de loer ligt. Daar wil ik wat aan doen, door het gesprek tussen mensen te bevorderen en samen vanuit verschillende perspectieven naar vraagstukken te kijken. Ik heb in de loop der jaren veel ervaring opgedaan bij de overheid, op verschillende posities. Eerder was dat in Europese samenwerking en op dit moment in het fysieke domein als teammanager bij de provincie Drenthe. Dit jaar heb ik mijn derde level Deep Democracy gehaald en eerder volgde ik trainingen in socratische gesprekstechnieken, morele oordeelsvorming en procesregie.

Ik zie er naar uit om ook met jou in gesprek te gaan!