Corona: Nieuwe vragen, onze antwoorden

Het wordt ons steeds duidelijker dat vanzelfsprekendheden in ons leven en werken door Corona misschien wel blijvend veranderd zijn. Bijvoorbeeld wat betreft de manier van begroeten en contact maken, zowel in de werk- als privésfeer.  Dit roept allerlei vragen op over onze manier van begeleiden nu en in de toekomst. Hoe kunnen we op een veilige manier de nodige nabijheid in de begeleiding creëren? Hoe kunnen we continuïteit waarborgen bij wisselende mogelijkheden qua contact? Welke soort contact is er nodig voor verschillende vormen van begeleiding. Is teambegeleiding nog wel mogelijk? Hoe kunnen we mensen die zich willen scherpen in het vragen stellen een inspirerende Corona-proof cursus aanbieden?

Op deze pagina vind je informatie over hoe wij vanaf nu ons werk inrichten. Ons uitgangspunt hierbij is: live als het veilig kan en online waar het past.

Coaching

Heb je behoefte aan coaching, mail of bel ons en we creëren een veilige mogelijkheid om kennis te maken. Wanneer het klikt zoeken we in onderling overleg met jou en de opdrachtgever naar een passende invulling van het traject met onderdelen als online of live gesprekken, opdrachten, mailcontact en wandelafspraken.

Leer meer

Team/groep

Juist in deze tijd kan de behoefte aan ontmoeting, dialoog en het gezamenlijk aan de slag gaan met vraagstukken in het team groot zijn. Wij zoeken graag met jullie een krachtige, werkbare en veilige combinatie van on- en offline elementen voor een teamaanpak. Dat geldt ook voor intervisiegroepen.

Leer meer

Vragen stellen

Wil je je vaardigheden op het gebied van vragen stellen aanscherpen? Bij ons kun je vanaf juni een on-offline cursus doen. Deze bestaat uit individuele intake en routeplanning, onlinemodules, live-quest, online inspiratie + Q&A en naar wens individuele begeleiding. Neem gratis deel aan de informatiebijeenkomst op 20 mei of 25 mei of lees meer en schrijf je in.

Leer meer

Ons beleid m.b.t. Corona   

Elkaar ontmoeten vraagt in de huidige tijd om voorzichtigheid en zorgvuldigheid. We willen je hierbij informeren over ons beleid om verantwoord om te gaan met de risico's van het coronavirus. 

  1. Wij houden onszelf strikt aan de uitgangspunten en instructies van onze overheid en het RIVM. Dat betekent dat we afstand houden van 1,5 meter en geen handen schudden. Tijdens het coachgesprek zitten we samen aan tafel op gepaste afstand. Voor extra bescherming en veiligheid hebben we een doorzichtig plexiglas scherm geplaatst, dat tussen ons in staat op tafel.
  2. We dragen zorg voor een schone coachplek. Voor en na ieder gesprek reinigen we tafel, stoelen, scherm, deurklinken, toilet en gebruikte kopjes en glazen. We bieden handdesinfectie middelen aan. 
  3. Als wij zelf twijfel hebben over onze gezondheid op basis van symptomen zoals beschreven door het RIVM, zullen we je dat voorafgaand aan een afspraak laten weten en deze verzetten. Jouw gezondheid en het voorkomen van het verspreiden van het virus staat voor ons voorop. We verwachten van jou hetzelfde. Uiteraard zijn aan het annuleren van een afspraak, ook als dit op het laatste moment gebeurt, onder deze omstandigheden geen financiële consequenties verbonden.
  4. Aarzel niet om vooraf contact met ons op te nemen, wanneer je je ondanks het bovenstaande oncomfortabel voelt met een 'live' gesprek. Er bestaat altijd de mogelijkheid om het gesprek via videobellen te voeren. In overleg kunnen we kijken of dit een passende optie is.