Online workshops vragen stellen, diverse inspirerende modules Lees meer

Winterschool Spannende vragen

30 en 31 januari 2023

Vragen stellen: we doen het allemaal dagelijks, thuis en in ons werk. Het is essentieel voor het leggen van contact, het verkrijgen van goede informatie en om de ander echt te begrijpen. De kwaliteit van gesprekken neemt toe als er goede vragen worden gesteld. Dat geldt voor leidinggevenden, adviseurs, projectleiders, docenten, artsen en allerlei andere rollen en beroepen. Werken aan jezelf als vragensteller is werken aan je eigen professionaliteit.

In de Winterschool van Bureau Begeleidingskunst bieden Joris Brenninkmeijer en Mieke Voogd, auteurs van het boek De juiste vraag, je verdieping in het je verder eigen maken van de kunst van het vragen stellen. Je werkt aan je inzicht in spannende vragen: vragen die er toe doen, die raken en in beweging zetten. Je oefent met je vaardigheid ze te laten ontstaan, ze te stellen en het effect dat ze hebben te hanteren. Je onderzoekt je eigen kwaliteiten, belemmeringen en je patronen in relatie tot spanning.

In ontspannen sfeer gaan we twee dagen aan de slag met drie vermogens van de goede vragensteller. De drie vermogens staan centraal in ons boek De juiste vraag. Op dag één is dat het versterken van je repertoire aan bewezen effectieve vragen. En het oefenen met stevige, breed toepasbare methodieken.. Op dag twee draait het om het vermogen om open en scherp te kijken en te luisteren en van daaruit vragen te laten opkomen. Het derde vermogen is om te reflecteren op wat er gaande is in een gesprek en van daaruit vragen te stellen. Dat vermogen loopt door de twee dagen heen.

 

Locatie

In het kantoor van Bureau Begeleidingskunst in Paterswolde.

 

Deelname, inschrijven & kosten

Intekenen kost €  750,- (ex 21% BTW) voor twee dagen.

Je kunt je inschrijven door een mail te sturen naar info@bureaubegeleidingskunst.nl met je naam, factuuradres en telefoonnummer.

 

Programma

Dag 1 – 30 januari 9.30 – 17.00 uur

Spannende vragen en de wijze wetenschapper

Als adviseur, leidinggevende of coach is het onmisbaar om een set goede (door)vragen paraat te hebben om beweging te brengen in vastzittende, taaie of saaie gesprekssituaties. Op de eerste dag van de Winterschool breid je je repertoire aan (door)vragen uit en oefent met het op een wijze, afgestemde en methodische manier inzetten van deze vragen in diverse praktijksituaties. Je leert van het kijken naar demonstraties door Joris en Mieke en je verdiept je inzicht in een tegenstelling die voor jou speelt bij het vragen stellen, bijvoorbeeld steunen-confronteren of sturen-volgen. 

Onderwerpen die aan bod komen: 

 • Drie soorten spannende vragen van Edgar Schein
 • Krachtgericht en wijs bevragen in lastige situaties
 • Onderstroom en irrationaliteit
 • Systemische vragen
 • Paradoxen methodisch bevragen

 

Dag 2 – 31 januari 9.30-17.00 uur

Spannende vragen en de wijze kunstenaar

Op de tweede dag leer je hoe je je waarneming in het hier-en-nu kunt benutten om rake vagen te stellen die iemand uitnodigen iets aan het licht te brengen, of anders gezegd, die hem of haar uitnodigen om tevoorschijn te komen. Dit spannende proces vraagt om aandacht, enige vertraging en een open lenige blik. Je leert te kijken en luisteren naar dat wat niet op de voorgrond staat. We prikkelen je met uiteenlopende voorbeelden van spannende vragenstellers: op wie wil je het liefste lijken en hoe doe je dat? Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Condities scheppen om spannende vragen te stellen
 • Aandacht, stilte en vertragen
 • De kunst afkijken van uiteenlopende voorbeelden
 • Vrijmoedigheid ontwikkelen
 • Leniger worden in het bevragen vanuit verschillende perspectieven
 • Harmoniserend waarnemen; wat wordt er niet gezegd?
 • Taal en lichaamstaal horen en wijs ter sprake brengen.
 • Paradoxen waarnemen en in beweging brengen