Oog voor roofbouw

Organisaties hebben vele verdiensten en vormen een belangrijke pijler onder onze welvaart. Sterker: een leven zonder arbeidsorganisaties is bijna niet voor te stellen. Van crèche tot uitvaart is ons leven op die manier geregeld. Organisaties geven ons de indruk van voorspelbaarheid en controle en dat kunnen we in onzekere tijden goed gebruiken.

In dit webinar willen we de blik echter richten op de andere kant, namelijk de schaduwzijde van organisaties. Hoewel er in organisaties vele welwillende mensen werken, die over het algemeen als individu geen roofbouwintenties hebben, leidt het streven naar continuïteit van organisaties in veel gevallen tot aantasting van individuen, gezinnen, soorten en zelfs hele ecosystemen. Voorbeelden te over; wereldwijd en op kleine schaal dichtbij huis. 

Mieke schreef een artikel over de bijdrage van coaches aan roofbouwpatronen van organisaties. Het artikel vind je hier.

Ben je in voor een kritische reflectie met collega HR-professionals op de rol en bijdrage van jullie professie aan het tegengaan van roofbouw door organisaties, schrijf je dan in voor dit webinar.

De hoofdvraag luidt: Hoe kunnen P&O adviseurs werken aan een tegenwicht tegen de roofbouwpatronen die inherent zijn aan organisaties?

Daartoe laten we eerst een korte film zijn die Mieke maakte over het boerenbedrijf van haar vader, opa en overgrootvader onder de titel 'Opmerkzaam op roofbouw'. We gaan in gesprek over hoe we roofbouw kennen in ons eigen leven en in de organisaties waar we werken. Vervolgens zullen Joris en Mieke in een presentatie ingaan op hoe de uitgangspunten van organisaties roofbouw in de hand werken en lichten we enkele veelvoorkomende roofbouwpatronen toe.

Tot slot gaan we op zoek naar manieren om je als P&O adviseur te verhouden tot de roofbouwpatronen van de organisatie waar je werkt. Wat zijn je moeiten en mogelijkheden bij het bieden van tegenwicht?
Meld je nu aan!

Stuur ons een e-mail met je naam, telefoonnummer en eventuele opmerkingen naar info@bureaubegeleidingskunst.nl.

Stuur een e-mail