Corona: nieuwe vragen, nieuwe antwoorden Lees meer

Een krachtige vraag zet aan het denken, prikkelt, maakt bewust van (on)mogelijkheden. "Waar verlang je naar?" "Zou je er ook anders naar kunnen kijken?" "Wat doe jij waardoor hij zo vreemd doet?" Soms zet een vraag de boel stil: “Hoe zijn we bezig met elkaar?” Of confronteert: “Is dit echt wat je wilt?” 

Vragenstellen is een belangrijke vaardigheid. Voor leidinggevenden, voor (interne) adviseurs, voor coaches. De training is voor ieder die meer en kwalitatief betere vragen wil leren stellen. Je leert over de werking van vragen, vergroot je repertoire en kennis van allerlei soorten vragen en versterkt je eigen vermogen om krachtige vragen te stellen.   

Het programma is interactief en actief van karakter. Korte inleidingen wisselen we af met onderdelen, waarin we gericht aan de slag gaan en oefenen. Als literatuur ontvang je bij aanvang het boek De juiste vraag. De kunst van het vragen stellen in coachende gesprekken

De training is geschikt voor mensen die een basisniveau hebben als het gaat om coachende vaardigheden. Coaches, adviseurs, professionals of coachend leidinggevenden die hun repertoire aan vragen verder willen verbreden en hun vermogen willen verdiepen om goed waar te nemen, te reflecteren op wat er gebeurt en methodisch een keus willen maken welke vraag te stellen. 

Mocht je vragen hebben over de opzet of de aansluiting van de training bij jouw leerwensen, neem gerust contact op met één van ons. 


Data: 22 april en 23 april 2020

Duur: 2 dagen (9.00-17.00 uur)

Plaats: locatie in het noorden van het land

Begeleiding: Mieke Voogd en Joris Brenninkmeijer

Investering: € 675,00 (ex. 21% BTW)
Meld je nu aan!