Corona: nieuwe vragen, nieuwe antwoorden Lees meer

Na een zeer goed ontvangen eerste reeks in het voorjaar, organiseert Boom uitgevers ook dit najaar een aantal relevante online classes over zaken die er juist nú toe doen. Want als coach wil je je blijven ontwikkelen.

Boom heeft ons gevraagd een online class te verzorgen samen met Job Boersma over hoe meer te halen uit gesprekken vanuit twee invalshoeken: het non-verbale en het verbale. Job zal zich richten op het non verbale als ingang. Wij zullen handvatten geven om vanuit het verbale, de taal, meer diepgang te brengen in coachgesprekken. Uiteraard stellen we hierbij het stellen van vragen centraal en laten we zien, ervaren en oefenen hoe de taal van de coachee de weg wijst naar rake, reflectieve vragen.

De class van Job is op dinsdag 10 november van 10.30 -12.00 uur
De class van ons is op donderdag 12 november 10.30 -12.00 uur

Dus één onderwerp, met twee invalshoeken. Een Q&A-opname met de antwoorden op jouw vragen krijg je na afloop van de webinars toegestuurd. Daarnaast ontvang je een gratis e-book van een van de twee docenten. Voor jou als coach bieden de online classes verbreding en verdieping van je kennis. Blijf niet stilstaan, juist nu ben je nodig!

Meer info en inschrijven via de website van Boom: https://www.coachlinkacademy.nl/online-classes