Online workshops vragen stellen, diverse inspirerende modules Lees meer

Voor
leiders

Voor leiders

Je wilt ruimte maken om een heldere koers uit te zetten samen met je team, het onderlinge contact te verdiepen en om meer gedragen afspraken te maken over de samenwerking

Voor leiders

Je bent teamleider, afdelingshoofd, directeur of bestuurder en je werkt aan een specifieke ontwikkeling van je organisatie of van je (management)-team. Je wilt ruimte maken om een heldere koers uit te zetten samen met je team, het onderlinge contact te verdiepen en om meer gedragen afspraken te maken over de samenwerking. Je zoekt een coach die je helpt bij je eigen ontwikkeling in het sturen en coachen van je organisatie. Of je zoekt een begeleider die jou en je team faciliteert en adviseert bij de te nemen stappen. 

Wij helpen je graag verder in jouw begeleidingsvraagstuk. Neem contact op.

Vragen over jouw eigen leiderschap kunnen bijvoorbeeld zijn:

Vragen over jouw eigen leiderschap
  • Visieontwikkeling en verandering: Hoe ontwikkel ik een heldere visie en communiceer ik inspirerend over voorstellen zodat mensen ermee aan de slag gaan? Hoe krijg ik overzicht wat er speelt en wat mijn rol is?
  • Invloed: Welk (on)bedoeld effect heb ik met mijn handelen? Hoe kan ik mijn beïnvloedingskracht versterken? 
  • Samenwerking: Hoe stimuleer ik eigenaarschap en samenwerking in mijn team? Hoe kan ik beter samenwerken met klanten en collega’s?
  • Omgaan met tijd en energie: hoe plan en organiseer ik mijn werk, zodanig dat ik resultaat behaal en goed voor mezelf zorg?

Vragen over team- of organisatieontwikkeling kunnen bijvoorbeeld zijn:

Vragen over team- of organisatieontwikkeling
  • Ik wil met mijn deels nieuwe management team een goede start maken, hoe gaan we met elkaar leiding geven aan de veranderingen in de organisatie?
  • We willen reflecteren op hoe we als team functioneren. Hoe voeren we dat spannende gesprek over de samenwerking en ieders bijdrage daarin?
  • We willen de gezamenlijke ambitie benoemen. Nu verzanden we vaak in aanzetten en algemeenheden. Hoe krijgen we meer duidelijkheid en scherpte in wat we als team willen bereiken?
  • We noemen ons een team, maar functioneren als los zand. Wat is er aan de hand en wat kunnen we doen?
  • We hebben een periode van veel gedoe en onderlinge wrijving achter de rug. Hoe geven we het verleden een plek en richten we de blik weer naar de toekomst?
  • Iedere keer dat we in ons team van professionals overleggen of een gesprek over het vak voeren, levert het weinig op. Steeds meer zeggen mensen af voor deze bijeenkomsten, die meer energie kosten dan dat ze opleveren. Wat speelt er?  

Aanbod

Individuele coaching

Ontwikkelen van je leiderschapskwaliteit aan de hand van situaties en vragen uit jouw praktijk.

Leer meer

Teambegeleiding

Het samenpel in het team bespreekbaar en hanteerbaar maken.

Leer meer

Met ons samenwerken?

Aansprekende resultaten bereiken zien we als een kwestie van goed samenspel tussen opdrachtgever, begeleide(n) en begeleider(s). In onderlinge afstemming komen we – vaak stap voor stap - tot een aanpak die precies past bij jouw vraag. We gaan het gesprek graag met je aan. Bel of mail om een afspraak te maken.

Contact