Online workshops vragen stellen, diverse inspirerende modules Lees meer

Zomerschool Spannende vragen

23 t/m 25 augustus 2022

Intro

Vragen stellen: we doen het allemaal dagelijks, thuis en in ons werk. Het is essentieel voor het leggen van contact, het verkrijgen van goede informatie en om de ander echt te begrijpen. De kwaliteit van gesprekken neemt toe als er goede vragen worden gesteld. Dat geldt voor leidinggevenden, adviseurs, projectleiders, docenten, artsen en allerlei andere rollen en beroepen. Werken aan jezelf als vragensteller is werken aan je eigen professionaliteit.

De Zomerschool van Bureau Begeleidingskunst biedt je verdieping in het je verder eigen maken van de kunst van het vragen stellen. Je werkt aan je inzicht in spannende vragen: vragen die er toe doen, die raken en in beweging zetten. Je oefent met je vaardigheid ze te laten ontstaan, ze te stellen en het effect dat ze hebben te hanteren. Je onderzoekt je eigen belemmeringen en je patronen in relatie tot spanning.

In de Zomerschool gaan we in ontspannen sfeer drie dagen aan de slag. Iedere dag staat een ander vermogen centraal en daarmee een andere thematiek. Op dag één is dat het vermogen om open en scherp te kijken en te luisteren en van daaruit vragen te laten opkomen. Op dag twee draait het om het versterken van je repertoire aan bewezen effectieve vragen. En het oefenen met stevige, breed toepasbare methodieken. Op dag drie tenslotte focussen we ons op het vermogen om te mentaliseren: te reflecteren op wat er gaande is in een gesprek en van daaruit vragen te stellen. De drie vermogens staan centraal in ons boek De juiste vraag. Je kunt ervoor kiezen de Summerschool als geheel te volgen of hierin een keuze te maken.

Locatie

Fijne plek in de natuur ergens in het Noorden.

Deelname & kosten

Intekenen voor de Zomerschool kan voor de gehele duur van drie dagen of een gedeelte daarvan.

€1000,- (ex BTW) voor drie dagen

€ 750,- (ex BTW) voor twee dagen

€ 450,- (ex BTW) voor één dag

Early bird-korting! 
Wie voor 1 mei inschrijft betaalt (ex. BTW) €900,- (3 dagen), €675,- (2 dagen) of €405,- (1 dag). 

Programma 

Dag 1 - 23 augustus

Spannende vragen en de kunstenaar

Condities scheppen om spannende vragen te stellen

Aandacht, stilte en vertragen

Belemmeringen – wat staat jou in de weg spannende vragen te stellen

Perspectivische lenigheid vergroten

Harmoniserend waarnemen

Taal en lichaamstaal

Paradoxen waarnemen


Dag 2 - 24 augustus

Spannende vragen en de wetenschapper

 Drie soorten spannende vragen van Edgar Schein

 Krachtgericht coachen

 Onderstroom en irrationaliteit

 Systemische vragen

 Paradoxen methodisch bevragen

  

Dag 3 - 25 augustus

Spannende vragen en de wijze

Mentaliseren

Overdracht en tegenoverdracht

Dramadriehoek

Vrijmoedig blijven in spanningsvolle dynamieken

Reflecteren op persoonlijke paradoxen:

Instrumentele, relationele, existentiële

Meld je nu aan!

Stuur ons een e-mail met je naam, telefoonnummer en eventuele opmerkingen naar info@bureaubegeleidingskunst.nl.

Stuur een e-mail